Dokładamy wszelkich starań, aby towar nie posiadał żadnych widocznych i ujawnionych wad. Wyjątek mogą stanowić produkty z dokładnie opisaną wadą lub brakiem oferowane w ramach wyprzedaży.

W przypadku ujawnienia się wad ukrytych Klient może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy) bądź obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Podstawą reklamacji może być rękojmia lub gwarancja.

Reklamacja z tytułu rękojmi

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Szczegółowe regulacje w zakresie rękojmi określa Kodeks Cywilny. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej sprzedawcy w terminie określonym obowiązującym prawem.

Reklamacja z tytułu gwarancji

Informacje o zasadach i terminie obowiązującej gwarancji zamieszczone zostały w dołączonej do produktu karcie gwarancyjnej. Jeżeli do zakupionego towaru nie została załączona karta gwarancyjna, prosimy o kontakt w sprawie ustalenia warunków gwarancji.

Zgłoszenie reklamacji:

Zgłoszenia reklamacji należy dokonać poprzez odesłanie produktu wraz z dokumentem reklamacji na adres:

Ekranowo.pl
ul.Starzyńskiego 2a
05-090 Dawidy

Można również wypełnić formularz dostępny tutaj i przesłać go na adres e-mail: sklep@ekranowo.pl.

Na wszystkie zgłoszenia reklamacyjne odpowiadamy w ciągu 14 dni od wpłynięcia.

Ważne!

Wysyłając wadliwy produkt, pamiętaj, aby dołączyć do niego kompletne wyposażenie, które często jest niezbędne przy czynnościach serwisowych.

Pamiętaj również o dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze), który przyspieszy proces reklamacji.

Polubowne rozstrzyganie sporów

Konsument może skorzystać z polubownego rozwiązania sporu. Jest to postępowanie pozasądowe, co oznacza, że rozwiązanie sprawy odbywa się bez udziału sądu powszechnego.

Właściwym podmiotem do rozpatrzenia sporu jest:

Inspekcja Handlowa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Postępowanie polubowne jest postępowaniem poreklamacyjnym. Ma miejsce wówczas, gdy po złożeniu reklamacji konsument nie osiągnął porozumienia z przedsiębiorcą. Dlatego w pierwszej kolejności skontaktuj się bezpośrednio z nami.